Polityka prywatności


Polityka prywatności Serwisu społecznościowego Kwestia kasy.

1. Serwis Kwestiakasy.pl dba o ochronę danych osób odwiedzających nasz serwis stosując adekwatne rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność naszych odwiedzających przez osoby trzecie. W naszych działaniach opieramy się o zapisy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz wytyczne Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO). Zapewniamy, iż zgodnie z obowiązującym prawem, zebrane przez nas dane nie będą rozpowszechniane ani udostępnianie bez zgody zainteresowanych osób.

2. Serwis kwestiakasy.pl oświadcza, że stosuje nowoczesne techniki zabezpieczeń Kont oraz Treści służące zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Ze względów technicznych nie może jednak gwarantować w pełni tajemnicy gromadzonych informacji.

2. Pliki typu „cookie” są wykorzystywane przez Serwis kwestiakasy.pl w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Użytkownika. Informacje nt. plików „cookies” są dostępne pod adresem internetowym http://kwestiakasy.pl/polityka-cookies/

4. Serwis kwestiakasy.pl ma prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkowika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które wystąpią z żądaniem udostępnienia takich informacji. Udostępnienie takie nastąpi wyłącznie w oparciu o podstawę prawną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poza tym przypadkiem dane użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej bez zgody Użytkownika.

5. Dane dotyczące Użytkownika, włączając w to dane osobowe, będą gromadzone i przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Po tym czasie zostaną one usunięte z systemu.